Bronzen medaille verkeer op school 2020

Buitenschoolse opvang

Het OCMW verzorgt in onze beide vestigingsplaatsen een buitenschoolse kinderopvang,

Dit tegen betaling van 0,90 euro per begonnen halfuur.
Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin dat gelijktijdig opgevangen wordt, wordt een korting van 25% toegekend voor die opvangdag.
Rond de twintigste van de maand ontvangen de ouders een factuur, die gemaakt wordt op basis van de aanwezigheidslijsten in de opvang tijdens de voorgaande maand.

's Morgens is er opvang vanaf 7u tot 8.30u.
's Avonds is er opvang vanaf 15.45u (vrijdag: 15.15u) tot 18u.

Het OCMW besliste met ingang van het nieuwe schooljaar busvervoer in te leggen voor het vervoer van de kinderen die op woensdagnamiddag opgevangen worden in de centrale opvanglocatie in de L. Carréstraat 2A, 2220 Hallaar. 
Om een optimale kwaliteit van deze dienstverlening te kunnen garanderen, zal gebruik gemaakt worden van twee autobussen per woensdagnamiddag.  Op die manier kunnen twee toeren verzekerd worden waardoor de ritten niet te lang zullen duren.
Voor het gebruik van het autobusvervoer moet u vooraf inschrijven. Ten laatste op maandagmorgen dient u het OCMW op de hoogte te brengen. 
Voortaan zal u ook op schoolvrije dagen (lokale verlofdag, pedagogische studiedag…) van deze opvang gebruik kunnen maken.  Omwille van organisatorische redenen bent u verplicht, drie werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in te schrijven bij het OCMW.

Voor meer informatie kan men terecht bij de coördinator van de buitenschoolse opvang, An Schroyens, op het OCMW, Stationsstraat 2, elke werkdag tijdens de kantooruren.
Tel. 015-25 76 98
 

Folder buitenschoolse opvang

 

Heist Centrum I: Vrije Basisschool refter van de school - Kerkhofstraat 1 – 2220 Heist-op-den-Berg         
GSM 0485 62 16 05

Heist Centrum II: Vrije Basisschool – Oude Liersebaan 33 – 2220 Heist-op-den-Berg        

GSM 0485 62 15 49