Bronzen medaille verkeer op school 2020

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Een heldere kijk op je CLB

 

Het CLB of Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst die aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding aanbiedt.

Een CLB werkt op vier domeinen:
- het leren en studeren
- de schoolloopbaan, het kiezen voor een studierichting
- de preventieve gezondheidszorg
- de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling (faalangst, schoolmoeheid,..)

De tussenkomst van het CLB kan zijn:
- observatie van een kind in klasverband
- onderzoek door middel van psychologische tests
- een preventief medisch onderzoek
- gesprekken in de school of op het CLB-centrum met leerlingen, ouders, leerkrachten,
  directie
- deelname aan klasbesprekingen, oudercontacten

De diensten van het CLB zijn kosteloos. Het CLB garandeert discreet om te gaan met verworven informatie.

De werking van het CLB is vraaggestuurd. Het CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen (directie en leerkrachten).

In sommige kleuterklassen en leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen.
 

CLB 'Het Kompas'

Vestigingsplaats Heist-op-den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 81 10, fax 015 24 96 63, mail heistopdenberg@clbkompas.be

  • voor lagere en middelbare scholen van het vrij en gemeentelijk onderwijs van groot Heist-op-den-Berg en buurgemeenten
  • openingsuren tijdens het schooljaar: 8.30 - 12.30 uur en 13 - 16 uur
  • open twee dagen in de kerstvakantie en in de zomervakantie tot 15 juli en vanaf 16 augustus